Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Arvamusküsitlusel on standardi kavand prEVS 908-1:2010 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“

14.03.2016

Märtsis ja aprillis on arvamusküsitlusel standardi EVS 908-1:2010 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“ uustöötlus.

Standardi käsitlusalaks on:
Arvutusjuhend käsitleb materjalide soojuserijuhtivuste ja välisõhuga kontaktis olevate läbipaistmatute piirdetarindite soojusläbivuse arvutust. Arvutusjuhise käsitlusalasse ei kuulu uksed, aknad ja muud avatäited või tarindid, mille läbi toimub soojusülekanne pinnasesse ning tarindid, mis on projekteeritud õhku läbilaskvaks.
Materjalide soojuserijuhtivuse deklareeritavate ja arvutusväärtuste määramise meetodid kehtivad arvutuslikel keskkonnatemperatuuridel vahemikus -30 °C kuni +60 °C. Soojuserijuhtivuse temperatuuri- ja niiskusepõhised teisendustegurid kehtivad keskmistel temperatuuridel vahemikus 0 °C kuni 30 °C.
Piirdetarindite soojusläbivuse arvutusmeetod põhineb materjalide ja toodete soojuserijuhtivuse või soojustakistuse arvutusväärtusel. Meetodit saab rakendada selliste tarindite ja tarindiosade puhul, mis koosnevad soojuslikult homogeensetest kihtidest (mille seas võivad olla õhkvahed) või soojuslikult mittehomogeensetest kihtidest (välja arvatud juhtumid, kus soojustuskihis on oluline külmasild).

Kommentaare standardikavandile ootame läbi Arvamusküsitluse portaali kuni 02.05.2016.

EVS poolne kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2