Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu number

7.03.2016

Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu (03/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehelt:

Lõpetatud on EVS/PK 55 „Kontonumbrid“ tegevus.

8 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 12520:2015 „Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduistmetele“, EVS-EN 12521:2015 „Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded kodulaudadele“, EVS-EN 12586:2007+A1:2011 „Lapsele kasutamiseks ja lapse hooldamiseks mõeldud tooted. Rõngasluti hoidja. Ohutusnõuded ja katsemeetodid. KONSOLIDEERITUD TEKST“, EVS-EN 12790:2009 „Lapsehooldustooted. Kallutatud lamamisasendiga hällid“, EVS-EN 1991-1-3:2006/prA1 „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus“, EVS-EN 771-2:2011+A1:2015 „Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 2: Silikaatmüürikivid“, EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded“, EVS-HD 60364-5-53:2015 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid“.

Koostamisel on 2 uut algupärast standardit - EVS 812-1:2013/prA1 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“, EVS-EN 1991-1-3:2006/prNA „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus“.

Pikendamisküsitlusel on 5 standardit - EVS 886-1:2005 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused“, EVS 887-1:2005 „Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 1: Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine. Küsimustikud“, EVS 887-2:2005 „Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 2: Häirivate omaduste väljaselgitamine küsitluse teel“, EVS 888:2005 „Lõhnaainete määramine välisõhus välimõõtmiste teel“, EVS 904:2009 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“.

Tühistamisküsitlusel on 8  standardit - EVS-EN 14593-2:2005 „Hingamisteede kaitsevahendid. Suruõhusüsteemiga ühendatud hingamisaparaadid, mis on varustatud koormusventiiliga. Osa 2: Poolmaskiga ülerõhuaparaadid. Nõuded, katsetamine, tähistamine“, EVS-EN 357:2005 „Glass in building - Fire resistant glazed elements with transparent or translucent glass products - Classification of fire resistance“, EVS-EN ISO 14509-2:2006 „Väikelaevad. Mootoriga töötavate lõbusõidulaevade tekitatud õhumüra. Osa 2: Müratugevuse hindamine etalonlaeva abil“, EVS-EN ISO/IEC 15415:2005 „Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Bar code print quality test specification - Two-dimensional symbols“, EVS-HD 632 S2:2009 „Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 36 kV (Um = 42 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV)“, EVS-ISO 3864-1:2009 „Graafilised sümbolid. Ohutusmärgid ja -värvid. Osa 1: Ohutusmärkide kavandamise põhimõtted. Töökohtadel ja avalikus ruumis kasutatavate ohutusmärkide kavandamise põhimõtted“, EVS-ISO 7000:2009 „Seadmetel kasutatavad graafilised sümbolid. Loetelu ja ülevaade“, EVS-ISO 8573-1:2007 „Suruõhk. Osa 1: Saasteained ja puhtusklassid“.
 

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 20 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid Määrus (EÜ) nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded, määrus (EÜ) nr 768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik; määrus (EÜ) nr 1221/2009 EMAS, direktiiv 2013/53/EL väikelaevad ja jetid.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2