Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

EVS/PK 53 tegevus lõpetatud

26.07.2016

25. juulil 2016. a tühistati EVS-i otsusega projektkomitee EVS/PK 53 „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel“ registreering. Komitee tegevus lõpetati, kuna komitee ei täitnud algselt seatud tähtajaks 01.05.0216 projekti eesmärki.

EVS/PK 53 registreeriti 2014. aastal. Komitee eesmärk oli uue algupärase standardi koostamine kirjeldamaks kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamist ehitise ja ehitatud keskkonna (kinnisvara ja energiaprojektide) planeerimises, projekteerimises, ehituses ja kasutuses. Koostatud ja kaks aastat standardimisprogrammis olnud kavandi prEVS 926 „Kvaliteetse ja jätkusuutliku ehitise elutsükkel. Protsess ja kvaliteedinõuded“ sisu osas puudus seatud tähtajaks konsensus, mis võimaldaks tööga jätkata. Komitee registreeringu tühistamisega on lõpetatud ka algupärase standardikavandi prEVS 926 koostamine.

Komitee registreeringu tühistamine toimus vastavalt EVS Juhendile 6. Teave EVS/PK 53 registreeringu tühistamisest avaldatakse augustikuu EVS Teatajas. EVS-i poolne kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2