Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Avaldatud on uustöötlus EVS 843:2016 "Linnatänavad"

7.04.2016

EVS/PK 56 "Linnatänavad" projektkomitee ülesandeks oli uuendada ning kaasajastada linnatänavate standard ning alates aprillikuust on EVS e-poest kättesaadav linnatänavate standardi uustöötlus EVS 843:2016. Uustöötluse koostas TTÜ töörühm koosseisus Tiit Metsvahi (töörühma juht), Margus Kuusmann, Tarmo Pärna, Ain Kendra.

Võrreldes eelmise versiooniga on muutunud standadi ülesehitust (liidetud on peatükke) kuid üldine standardi struktuur on jäänud samaks. Struktuuri muutmisest olulisemaks peeti uue versiooni koostamisel suhtumise muutmist tänavaruumi kavandamisse tervikuna. Sellega seoses on esile tõstetud vähem kaitstud liiklejatele paremate tingimuste loomist, et nad ei tunneks ennast tänavaruumist tõrjutute ja ohustatutena. On püütud tagada kooskõla seisukohtade ja eesmärkidega, mida püstitab Liiklusohutusprogramm aastateks 2016–2025 ja seda mitte ainult deklaratiivselt, vaid ka uute projekteerimise põhimõtete, tehniliste lahenduste ja erinevate teeelementide parameetrite kaudu. Liiklusohutuslikke eesmärke peaks teenima tänavafunktsioonide mitmekesistamine ja uue tänavaliigi lisandumine, aga ka konkreetsemad piirid erinevate liiklejatele omavaheliseks eraldamiseks või liiklusruumi ühiseks kasutamiseks tänava ristlõikes. Muudatustest võrreldes eelmise versiooniga on võimalik lähemalt lugeda EVS e-poest.

Ühtlasi lõpetab tegevuse ka EVS/PK 56 "Linnatänavad", mille registreering tühistatakse seoses projekti valmimisega. Projekkomitees osalesid Eesti Kommunaalmajanduse Ühing, K-Projekt, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Jalakäijate Ühing, Eesti Linnaratturite Liit ja Tallinna Tehnikaülikool. Projektkomitee registreering tühistati 07.04.2016

Standarditega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses, aadressil Aru 10.
Eesti Standardikeskuse projektiga seotud kontaktisik Mihkel Siitam

Print  
Pysiklient2 Infoteenus