Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

EVS/PK 55 "Kontonumbrid" tegevus lõpetatud, uus kontonumbrite standard EVS 876:2016 valmis

26.02.2016

Seoses algupärase standardi EVS 876:2016 projekti valmimisega on 26.02.2016 lõpetatud Standardikeskuse projektkomitee EVS/PK 55 "Kontonumbrid" tegevus, mille eesmärgiks oligi selle standardi koostamine.

Võrreldes standardi eelmise väljaandega (EVS 876:2004) on uustöötlusega termin "siseriiklik kontonumber" asendunud terminiga „põhikontonumber". Lisaks on avardatud kontonumbrite väljastamise õigusega subjektide ringi, kuna kontosid võivad lisaks krediidiasutustele avada ka muud makseteenuse pakkujad (makseasutused, e-raha asutused, postiteenuse osutajad, Euroopa Keskpank ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide keskpangad, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid või nende regionaalsete või kohalike omavalitsuste üksused, äriühingud, kes on saanud loa pädevalt asutuselt).


Eesti Standardikeskuse kontaktisik on Lauri Pähklimägi.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2