Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Registreeritud on uus tehniline komitee EVS/TK 61 „Müra ja ehitusakustika“

3.08.2016

1. augustil registreeris Standardikeskus uue tehnilise komitee EVS/TK 61 „Müra ja ehitusakustika“. Komitee käsitlusala hõlmab teemasid müra tekkepõhjused ning edasikandumine, hindamis- ja mõõtemeetodid, mõju inimesele ja ümbritsevale keskkonnale ning müra vähendamise meetodid. Hoone ja hooneelementide akustika, sh hoones mõõtmise ja laboratoorsed mõõtemeetodid, hooneelementide akustilise toimivuse hindamine ning meetodid hoone akustilise toimivuse määramiseks elementide akustilise toime põhjal.

Komitee asutamine sai alguse valdkonna standardite tühistamis- ja arvamusküsitluste ning algupärase standardi EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ pikendamisküsitluse läbiviimisest ja laekunud tagasisidest.

Uue komitee registreerimise avalduse esitasid ühiselt Keskkonnaministeerium, Terviseamet, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Linda Madalik FIE, Maanteeamet, Tartu Ülikool, Akukon Oy Eesti filiaal, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Roadservice OÜ, Eesti Arhitektide Liit, Tallinna Tehnikaülikool.

Komitee esimeheks valiti Keskkonnaministeeriumi esindaja Reet Pruul, aseesimeheks Terviseameti esindaja Sergei Rušai ning sekretariaadiks Maanteeamet, komitee tehniliseks sekretäriks Kadri-Piibe Luik.

Tehnilise komitee tegevust reguleerib EVS Juhend 6 ning osalemishuvi korral on võimalik komiteega liituda avalduse esitamisel. Standardikeskuse kontaktisik lisainfo saamiseks on Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2