Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Asutatud on uued ISO komiteed „Tarneahel“ ja „Organisatsiooni valitsemine“

19.09.2016

Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon ISO registreeris septembris kaks uut komiteed:
projektkomitee ISO/PC 308 „Tarneahel“ (chain of custody, sekretariaati haldab Holland standardimisorganisatsioon NEN);
tehniline komitee ISO/TC 309 „Organisatsiooni valitsemine“ (organizational governance, sekretariaati haldab Ühendkuningriikide standardimisorganisatsiooni BSI).

Komitee „Tarneahel“ käsitlusala piirdub uue sektorite ülese standardi koostamisega, milles määratletakse enamlevinud tarneahela mudelid, antakse juhised toote kirjeldamiseks jmt, et tagada andmete ühtimine tarneahela erinevates etappides. Standardi koostamisel arvestatakse juba töösse võetud rahvusvaheliste standardikavanditega, nt kakao- ja puidutööstuses. Esialgu ei ole standardisse kavandatud teemasid nn juhtimissüsteemid, toote elukaart tervikuna, töökorralduse konfidentsiaalsus.

Komitee „Organisatsiooni valitsemine“ käsitlusalas valmivates dokumentides määratletakse mh termin governance, kirjeldatakse valitsemise ja eetika põhimõtted. Komitee ülesandeks on koostada standardid täienduseks olemasolevatele juhtimisalastele standarditele. Dokumentide koostamisel võetakse aluseks rahvusvahelisel tasandil kehtivad juhendid ja soovitused (nt OECD ja Maailmapanga poolt koostatud), rahvusvahelised standardid (nt ISO 31000, ISO 26000, ISO 9001) ning Briti standardid ja standardilaadsed dokumendid.

Komiteede asutamisotsused kinnitanud ISO Tehnikanõukogu soovitusel võidakse mõlema komitee esialgne käsitlusala laekunud kommentaaridest lähtuvalt ümber sõnastada. Lähemalt saab infot ISO komitee liikmete ja tegevuste kohta komitee ametliku veebilehe vahendusel, millele on viidatud eespool. Komitee esialgne käsitlusala on pikemalt esitatud varasemas EVS-i uudises: ISO/PC 308 ja ISO/TC 309.

ISO/PC 308 ja ISO/TC 309 käsitlusala haakub EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ tööga, kes nende ISO komiteede töös hetkel ei osale. Huvi korral ISO või EVS-i komitee töös osaleda ja täiendavate küsimuste korral on Standardikeskuse kontaktisik Liis Tambek.

 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2