Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek – organisatsiooni valitsemine

29.06.2016

Ühendkuningriikide standardimisorganisatsiooni BSI ettepanekul on rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO hääletusel ettepanek moodustada uus komitee „Organisatsiooni valitsemine“ (organizational governance). Governance on määratletud süsteemina, mille kaudu juhitakse, kontrollitakse ja tagatakse aruandekohustus terves organisatsioonis, peaeesmärkide saavutamiseks pikas perspektiivis. See on juhtimistegevusega – inimeste ühendamine tagades efektiivne ja riske maandav ressursikasutus –seotud, kuid erinevalt määratletud tegevus. 

Uues komitees koostatavad standardid oleksid täiendus juhtimisalastele standarditele ning rakendatavad erinevat tüüpi ja suuruses organisatsioonides. Standardite koostamisel võetakse aluseks rahvusvahelisel tasandil kehtivad juhendid ja soovitused (nt OECD ja Maailmapanga poolt koostatud), rahvusvahelised standardid (nt ISO 31000, ISO 26000, ISO 9001) ning Briti standardid ja standardilaadsed dokumendid. Komitee käsitlusala hõlmaks valitsemise põhimõtteid, korruptsiooni ja huvide konflikti vältimist ning sellest teavitamist, tasustamise struktuuri, eetikat jmt teemasid.

Tegu on uue standardimisvaldkonnaga, mis on tihedalt seotud juhtimissüsteemidega. Viimane on üks osa EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ käsitlusalast.

Tagasisidet komitee asutamisettepanekule on võimalik anda kuni 25.07.2016, Standardikeskuse kontaktisik on Liis Tambek. Standardikeskus kujundab seisukoha ja hääletab hiljemalt 13.08.2016.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2