Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu number

3.11.2016

Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu (11/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

17 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 860-5 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine“.

Tühistamisküsitlusel on 3 standardit EVS-EN 1218-3:2001+A1:2009 „Puidutöötlemismasinate ohutus. Tappimismasinad. Osa 3: Käsitoitega tappimismasinad, millel on liuglaud ehituspuidu lõikamiseks KONSOLIDEERITUD TEKST“, EVS-EN 1503-4:2016 „Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 4: Copper alloys specified in European Standards“, EVS-EN ISO 5366-1:2009 „Anesteesia- ja hingamisseadmed. Trahheostoomiavoolikud. Osa 1: Täiskasvanutele mõeldud voolikud ja ühendused“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 62612:2013/AC:2016 „Ballastseadist sisaldavad üldtarbe-leedlambid pingega üle 50 V. Toimivusnõuded“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 16 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, direktiiv 2009/142/EÜ Küttegaasiseadmed (parandus), määrus 305/2011 (endine 89/106/EMÜ) Ehitustooted, määrus 65/2014 Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude energiamärgistus, määrus 66/2014 Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodisaini nõuded.

Head lugemist!
 

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2