Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue rahvusvahelise (ISO/PC) komitee asutamisettepanek – Kuivkäimlad

27.01.2016

Hetkel ei ole ISO-s projektkomiteed, mis oleks otseselt seotud kuivkäimlate standardimisega ning seega on tehtud ettepanek asutada uus projektkomitee - Sustainable non sewered sanitation systems. Komitee asutamise ettepaneku on teinud Ameerika Ühendriikide standardiorganisatsioon ANSI (American National Standards Institute)

Projektkomitee asutamise eesmärk on koostada standard, mis käsitleks peamiselt kuivkäimalte ohutust, funktsionaalsust, töökindlust, hooldatavust ning sihtotstarbelist kasutatavust. Standardi koostamise eesmärk on, et oleks olemas turvaline ning keskkonda säästev kuivkäimlate süsteem, mis ei oleks ümbritsevat keskkonda kahjustav ning ohtlik. Standard on plaanis koostada kahe aastaga.

Arvamusi ja kommentaare uue rahvusvahelise tehnilise komitee asutamise vajalikkuse osas ootame hiljemalt 26.04.2016.

Hetkel on antud valdkonda otseselt või kaudselt seotud Eesti tehniline komitee EVS/TK 48 "Vee- ja kanalisatsioonitehnika".

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2