Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Taastootmise tehnoloogia (Remanufacturing Technology)

2.08.2016

Rahvusvahelises standardimises (ISO) on hääletamisel SAC-i (Hiina standardimisorganisatsioon) ettepanek moodustada ISO komitee „Taastootmise tehnoloogia“.

Hetkel ei ole ISO-s ega IEC-s tehnilist komiteed, mis oleks seotud taastootmise standardimisega ning seega on tehtud ettepanek asutada uus tehniline komitee - Remanufacturing Technology . Komitee loomise peamiseks põhjuseks on, et üha enam kasutatakse ülemaailmses tootmises taaskasutatavaid tooteid/materjale ning seoses sellega tuleks antud tööstusharu standardida. Komitee loomise ettepaneku esitas Hiina standardimisorganisatsioon SAC (ühtlasi ollakse nõus haldama tulevikus komitee sekretariaati).

Komitee asutamise eesmärk on koostada 11 standardit, mis panevad esmalt paika taastootmise tehnoloogia alused (terminoloogia, juhised, nõuded ja spetsifikatsioonid ning märgistuse) ning lisaks kuidas antud protsess toimub (lammutamine, puhastamine, läbivaatus/kontroll, värvimine, kokku panemine).

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud üksi Eesti tehniline komitee. Osalemine asutatavas ISO tehnilises komitees on võimalik uue Eesti komitee kaudu. 

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.10.2016.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2