Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue standardi koostamisettepanek - tulekustutite kontroll ja hooldus, miinimumnõuded hoolduspunktidele

5.04.2016

EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ käsitlusalas on alustatud uue algupärase standardi koostamisega „Tulekustutite kontroll ja hooldus. Tulekustutite hoolduspunktidele esitatavad miinimumnõuded. Hoolduspunktide hindamine. Pädev isik.“ (prEVS 933). Standardi koostamisettepaneku esitas MTÜ Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit.

Standardi eesmärk on hoolduspunktide varustatuse ja teenus kvaliteedi ühtlustamine luues ühise arusaama tulekustuti kontrolli ja hoolduse teostamise vajadusest ja selle ulatusest. Valdkonda reguleerib Siseministri 4. septembri 2010. a määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. Standardis tuuakse juhised tulekustutite kontrollimiseks, hooldamiseks, laadimiseks ja survetesti teostamiseks, nõuded tulekustutite hoolduspunktile.

Standardikavandi arvamusküsitlusperiood toimub eeldatavasti august-september 2016.

EVS-i kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2