Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Koostamisel ülekäiguradade valgustamise algupärased standardid

7.09.2016

Valgustehnika komitees EVS/TK 24 on koostamisel algupärased standardid ülekäiguradade lisavalgustusega valgustamise kohta.
Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse kohta puuduvad normdokumendid ja sellekohased nõuded on tarvilikud, et tagada ülekäiguradade valgustuslahenduste korrektsus ja seeläbi ülekäiguradade ohutumaks muutumine.

prEVS 935-1 "Jalakäijate ülekäiguradade (teekattemärgis 945a) valgustus lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused"
Käsitlusala: See standard kehtib jalakäijate ülekäiguradade kohta, millel on ette nähtud lisavalgustus.
(standardi alusdokumendiks on "DIN 67523-1:2010-06 Lighting of pedestrian crossings (sign 293 StVO) with additional lighting – Part 1: General quality characteristics and guide values")

prEVS 935-2 "Jalakäijate ülekäiguradade (teekattemärgis 945a) valgustus lisavalgustusega. Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine"
Käsitlusala: See standard sätestab, mil viisil tuleb arvutada ja mõõta standardis DIN 67523-1 esitatud kvantitatiivselt käsitatavaid valgustehnilsi kvalteedinäitajaid. Sätestused on vajalikud, et arvutusi võrreldavalt ja mõõtmisi ühetaoliselt sooritada saaks.
(standardi alusdokumendiks on "DIN 67523-2:2010-06 Lighting of pedestrian crossings (sign 293 StVO) with additional lighting – Part 2: Calculation and measurement").

Kavandite kahekuuline arvamusküsitlus algab eeldatavalt oktoobris 2016.

Lisainfo Standardikeskusest: Lauri Pähklimägi.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2