Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue CENi komitee asutamisettepanek geriaatilise hooldusteenuse kvaliteedi tagamiseks

15.02.2016

Eesmärgiga aidata tõsta vanurite hooldusteenuse kvaliteeti ja muuta teenused võrreldavaks on Rootsi (Swedish Standards Institute) teinud ettepaneku luua standardimistegevuseks uus CEN-i komitee ja kirjeldada vastavad kvaliteedinõuded Euroopa standardites.

Standardite eesmärk on:
– aidata tagada turvaline ja ohutu geriaatriline hooldusteenuse osutamine vanuritele: hooldus, põetus, rehabilitatsioon jne;
– pakkuda tuge teenuse osutajale, nii avalikus- kui erasektoris (ordinary and residential care facilities): teenuse planeerimine, juhtimine, hindamine, parendamine, hangete korraldamine ja teenuse järelevalve.

Erinevate osapoolte vahel kokku lepitud ja üheselt mõistetavad kvaliteedinõuded aitavad ühtlustada teenuse kvaliteeti nii siseriiklikul kui Euroopa Liidu turul. Olulist rolli näevad ettepaneku tegijad standarditel ka hariduse omandamisel ja täiendõppes kompetentsi tõstmiseks.

Standardikeskuse eesmärk on kujundada huvipoolte kaasabil Eesti seisukoht uue komitee asutamisettepaneku hääletamiseks. Rahvusvahelisel tasandil ja Eestis valdkonna standardimisega seni ei ole tegeletud. Osalemine CEN-i töös toimub Standardikeskuse kaudu.

Tagasiside ettepaneku kohta ja täiendavad küsimused on oodatud hiljemalt 14.03.2016. EVS-i poolseks kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2