Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Avaldatud uued raudteeala standardid EVS 930:2016 ja EVS 931:2016

9.06.2016

Valminud on kaks uut algupärast Eesti standardit.

EVS 930:2016 „Raudteealased rakendused. Nõuded juhtratastega eriveeremile“ käsitleb Eesti raudteedel liikuvaid juhtratastega eriveeremeid, nõudeid nende juhtratastele ja muudele seadmetele, rööbastele peale- ja mahasõitmise ning rööbastel liikumise tingimusi.

EVS 931:2016 „Raudteealased rakendused. Raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike tee- ja sõidulubade, teadete, teatiste ning raamatute vormid“ kehtestab nõuded Eesti raudteel raudteeliikluses (sh manöövritöödel) kasutatavate rongiliiklust korraldavate läbirääkimiste, käskude, korralduste, dokumentide ja liiklusohutuse valdkonda kuuluvate dokumentide kirjelduse ning nende kasutamise korra.

Standard on koostatud EVS/TK 16 „Raudtee“ käsitlusalas.
EVS-i poolne kontaktisik on Triin Teppand.

Standardiga on võimalik tutvuda ja osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10.
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2