Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek - Plokiahel ja elektrooniliselt levitatava arvestusraamatu tehnoloogiad

23.05.2016

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO (International Organization for Standardization) on kavas uue komitee asutamine. Ettepanek on tehtud asutada komitee nimega „Plokiahel ja elektrooniliselt levitatava arvestusraamatu tehnoloogiad“ (Blockchain and electronic distributed ledger Technologies).

Käsitlusala on määratletud, kui „plokiahela ja elektrooniliste arvestusraamatute tehnoloogia standardimine toetamaks koostalitlusvõimet ja kasutajate, rakenduste ning süsteemide vahelist andmevahetust“ (Standardisation of blockchains and distributed ledger technologies to support interoperability and data interchange among users, applications and systems).

Antud valdkonnaga võiks olla puutumus Eesti tehnilisel komiteel EVS/TK 04 „Infotehnoloogia“.

Arvamusi ja kommentaare uue rahvusvahelise tehnilise komitee asutamise vajalikkuse osas ootame hiljemalt 04.07.2016. Standardikeskus hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 14.07.2016.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust, kontaktiks on Lauri Pähklimägi.

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2