Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

EVS 904:2009 uustöötlus „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“

27.07.2016

EVS/TK 28 „Välisõhk ja kiirgusohutus“ ettepanekul on algatatud uue alupärase standardikavandi prEVS 904 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“, EVS 904:2009 uustöötluse koostamine.

Standardi koostamisel võetakse aluseks Saksa Inseneride Liidu (Verein Deutscher Ingenieure) juhend VDI 4285 Part 2:2011-03 „Determination of diffusive emissions by measurements - Industrial halls and livestock farming“. prEVS 904 käsitleb tööstushoonete ja loomalautade hajusheidete mõõtemeetodeid, hetkelise heitkoguse mõõtmiseks kasutatavat otsest ja kaudset meetodit. Standard ei käsitle hoonete või lautade ümbruse juurde kuuluvatelt pindadelt pärinevaid hajusaid heitkoguseid. Standardi kasutamine eeldab standardi EVS 892 tundmist.

Kavandi kahekuuline arvamusküsitlusperiood algab eeldatavasti detsember 2016. a.

EVS-i kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2