Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu number

4.02.2016

Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu (02/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehelt.

Asutatud on uus EVS/TK 60 „Katuste ja ventileeritavate fassaadide ehitus“.

6 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 13445-4:2014 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 4: Valmistamine“, EVS-EN 14625:2012 „Välisõhk. Ultraviolettfotomeetrial põhinev standardmeetod osooni kontsentratsiooni mõõtmiseks“, EVS-EN 14626:2012 „Välisõhk. Dispersioonita infrapunaspektroskoopial põhinev standardmeetod süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks“, EVS-EN 16232:2013 „Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Imikukiiged“, EVS-EN 60335-1:2012+A11:2014 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN 771-1:2011+A1:2015 „Müürikivide spetsifikatsioon. Osa 1: Keraamilised müürikivid“.
Pikendamisküsitlusel on 3 standardit - EVS 646:1993 „Nisu- ja rukkijahu. Üldjuhend küpsetusomaduste määramiseks“, EVS 740:1998 „Oder. Idanemisenergia määramine“, EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“.
 

Pikendatud on standardi EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 13 standardit - EVS 902:2008 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2000 rakendamiseks haridusasutustes“, EVS-EN 1085:2007 „Reoveekäitlus. Sõnastik“, EVS-EN 14600:2007 „Uksed ja avatavad aknad, millele esitatakse tulepüsivus- ja/või suitsu-tõkestusnõudeid. Nõuded ja liigitus“, EVS-EN 1818:2000 „Elastsed põrandakatted. Mööblijalgade massiivsete rullikute poolt avaldatava koormuse mõju määramine“, EVS-EN 60335-2-41:2003 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa  2-41: Erinõuded pumpadele“, EVS-EN 60335-2-41:2003/A1:2004 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-41: Erinõuded pumpadele“, EVS-EN 60335-2-41:2003/A2:2010 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa  2-41: Erinõuded pumpadele“, EVS-EN 664:2000 „Elastsed põrandakatted. Lenduva kao määramine“, EVS-HD 541 S1:2003 „Methods of test for the determination of the initability of solid electrical insulating materials when exposed to electrically heated wire sources“, EEVS-ISO 1087-2:2002 „Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 2: Arvutirakendused“, EVS-ISO 7193:2005 „Ratastoolid. Suurimad üldmõõtmed“, EVS-ISO/IEC TR 15271:1999 „Infotehnoloogia. ISO/IEC 12207 (Tarkvara elutsükli protsessid) juhend“, EVS-ISO/IEC TR 19760:2006 „Süsteemitehnika. ISO/IEC 15288 (Süsteemi elutsükli protsessid) rakendamise juhend“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 12845:2015/AC:2016 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 14 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid – Määrus 1907/2006 Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (REACH-määrus), Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2014/31/EL Mitteautomaatkaalud, Direktiiv 94/25/EÜ Väikelaevad.

Head lugemist

 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2