Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Meditsiinilised taimed (Medicinal Plants)

20.10.2016

Rahvusvahelises standardimises (ISO) on hääletamisel ISIRI-i (Iraani standardimisorganisatsioon) ettepanek moodustada ISO komitee „Meditsiinilised taimed“ (Medicinal Plants).

Hetkel ei ole ISO-s tehnilist komiteed, mis oleks otseselt seotud meditsiiniliste taimede standardimisega ning seega on teinud Iraani standardimisorganisatsioon ISIRI ettepanek asutada uus tehniline komitee - Medicinal Plants. Iraani standardimisorganisatsioon ISIRI nõus tulevikus haldama komitee sekretariaati.

Meditsiiniliste taimede/ürtide turg laieneb aasta-aastalt ning lähtuvalt sellest on tekkinud vajadus valdkonna standardimise osas. Komitee asutamise eesmärk on koostada mitmes etapis rahvusvahelised standardid, mis paneks paika meditsiiniliste taimedega seotud terminoloogia, hügieeninõuded, ohutusnõuded, kvaliteedinõuded, transpordi ning ladustamise nõuded ning taimede pakendamise nõuded.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 10.01.2017.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2