Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja maikuu number

5.05.2016

Ilmunud on EVS Teataja maikuu (05/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Lõpetatud on EVS/PK 56 „Linnatänavad“ tegevus.

19 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 840 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 812-8:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“.

Pikendatud on standardite EVS 886-1:2005 „Lõhnaainete hajumine atmosfääris. Osa 1: Põhialused“, EVS 887-1:2005 „Lõhnade mõju ja selle hindamine. Osa 1: Lõhnahäiringu psühhomeetriline hindamine. Küsimustikud“, EVS 887-2:2005 „Lõhnade mõju ja selle  hindamine. Osa 2: Häirivate omaduste väljaselgitamine küsitluse teel“, EVS 888:2005 „Lõhnaainete määramine välisõhus välimõõtmiste teel“, EVS 904:2009 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 6 standardit EVS-EN 714:1999 „Termoplastist torustikusüsteemid. Mujal kui toru otsas paiknevate tugede elastomeersed rõngastihendiga ühendused survetoru ja valatud liitmike vahel. Tihkuse katsemeetod sisemise hüdrostaatilise surve all ilma teljesuunalise rõhuta“, EVS-EN ISO 4538:1999 „Metallkatted. Tioatsetamiidkorrosioonikatse (TTA-katse)“, EVS-EN ISO 4869-4:2000 „Akustika. Kuulmiskaitsevahendid. Osa 4: Heli taastavate kõrvaklappide erinevate müratasandite mürasurve mõõtmine“, EVS-ISO 11949:2004 „Külmtöödeldud elektrolüütilise kattega tinutatud plekk“, EVS-ISO 11950:2004 „Külmtöödeldud elektrolüütilisel teel kroomi või kroomoksiidiga kaetud teras“, EVS-ISO 7203-2:1998 „Tulekustutusained. Vahuained. Osa 2: Kesk- ja kõrgkordsed vahuained veega mittesegunevate põlevvedelike kustutamiseks“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 11 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/95/EÜ Madalpingeseadmed, Direktiiv 2014/29/EL Lihtsad surveanumad (uuesti sõnastatud), Direktiiv 2014/33/EL Liftid (uuesti sõnastatud), Direktiiv 94/9/EÜ ja Direktiiv 2014/34/EL (uuesti sõnastatud) Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Määrus 305/2011 (endine 89/106/EMÜ) Ehitustooted.

Head lugemist!
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2