Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek tarneahela mudelite ja läbipaistvuse ning seostatuse tasemete kirjeldamiseks

29.06.2016

Rahvusvahelises standardimises on hääletamisel NEN-i (Hollandi standardimisorganisatsioon) ettepanek moodustada ISO komitee „Tarneahel. Läbipaistvus ja seostatus. Üldnõuded tarneahela osalistele“ (Chain of Custody – Transparency and traceability – Generic requirements for supply chain actors).

Uus toote liigist sõltumatult rakendatav standard peaks olema üheti mõistetav ja suurendama läbipaistvust hõlbustamaks sisenemist turgudele, aidates kaasa väikeettevõtete ja arengumaade tegevusele. Selles määratletakse enamlevinud tarneahela mudelid, nende kohased seostatuse tasemed ja erinõuded ning antakse juhised toote kirjeldamiseks, et tagada andmete ühtimine tarneahela erinevates etappides. Standardi koostamisel arvestatakse juba töösse võetud rahvusvaheliste standardikavanditega, mis käsitlevad konkreetse toote (nt kakao, puit ja puidust tooted) tarneahelat. Selle standard ei käsitle mh juhtimissüsteeme, toote elukaart tervikuna, töökorralduse privaatsust ja konfidentsiaalsust.

Uue komitee tegevus, kuigi standard ei käsitle eraldi teemana juhtimissüsteeme, haakub EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ tööga. Huvi võiks see pakkuda aga ka tootjatele ja tarnijatele. Täiendavate küsimuste korral on Standardikeskuse kontaktisik Liis Tambek.

Tagasisidet on oodatud kuni 25.07.2016. Standardikeskus kujundab seisukoha ja hääletab hiljemalt 03.08.2016.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2