Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu number

6.07.2016

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu (07/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

13 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 3 uut algupärast standardit - prEVS 871 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine“, prEVS 904 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad“, prEVS JUHEND 2 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine“.

Pikendatud on standardite EVS 736:1999 „Raadioringhäälingusüsteem. Analoogsüsteemi helitrakti kvaliteedinäitajad“, EVS 745:2010 „Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika“, EVS 746:2010 „Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika“, EVS 812-8:2011 „Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus“, EVS 909:2011 „Eesti avalikud ratsarajad“ ja 41 erineva EVS/TK 4 (Infotehnoloogia) standardi kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard EVS-EN ISO 5511:2000 „Õliseemned. Õlisisalduse määramine. Kustumatu laine madallahendustuumamagnetresonantsspektromeetriat kasutav meetod (kiirmeetod)“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 19 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Määrus (EÜ) nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded, määrus (EÜ) nr 768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik; määrus (EÜ) nr 1221/2009 EMAS, direktiiv 2013/53/EL väikelaevad ja jetid, määrus 305/2011 (endine 89/106/EMÜ) Ehitustooted.

Head lugemist!
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2