Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – näitused, üritused ja konventsioonid

17.08.2016

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on hääletamisel SAC-i (Hiina standardimisorganisatsioon) ettepanek moodustada uus ISO komitee „näitused, üritused ja konventsioonid“.

Hetkel ei ole ISO-s ega IEC-s tehnilist komiteed, mis oleks otseselt seotud näituste, ürituste ja konventsioonide standardimisega ning seega on tehtud Hiina standardimisorganisatsioon CAS ettepanek asutada uus tehniline komitee - Exhibitions, events and conventions. Hiina standardimisorganisatsioon CAS nõus tulevikus haldama komitee sekretariaati.

Komitee asutamise eesmärk on koostada mitmes etapis standardid, mis oleks abiks näituste (messide), ürituste ja konventsioonide (konverentside, kongresside, kohtumiste, seminaride, foorumite) korraldamisel, haldamisel ning turvalisuse tagamise k.a ühtne terminoloogia, ürituste liigitus, personali nõuded, infosüsteemide haldus jpm.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.11.2016.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2