Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue CEN-i komitee asutamisettepanek - mõõtevahendid

12.12.2016

Kuna puuduvad Euroopa standardid, mis aitaksid täita mõõtevahendite direktiivi 2014/32/EL (MID) ja mitteautomaatkaale käsitleva direktiivi 2014/31/EU (NAWID) nõudeid, on Saksa Standardiorganisatsioon (DIN) teinud ettepaneku uue CEN-i komitee „Mõõtevahendid“ (weighing instruments) asutamiseks. Lisaks mõõtevahenditele ja mitteautomaatkaaludele on kesksed teemad liikumise ajal kaalumine, kaalude sümbolid, platformkaalud (platform scales), kaalusillad. Euroopa standardite koostamiseks kasutatakse Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni (OIML) dokumente, DIN-i standardeid ning komitee käsitlusalasse soovitakse arvata standard EVS-EN 45501:2015 „Mitteautomaatkaalude metroloogilised aspektid“ ja projekt FprEN 17019 „Weigh-in-Motion of road vehicles - Requirements“. Viimaseid kahte koostavad töögrupid, kelle tööd peegeldab Eestis tehniline komitee EVS/TK 38 „Metroloogia“.

Prioriteetseimad standarditavad teemad on automaatpiirkaalud, automaatsed gravimeetrilised annustid, tsüklilise toimega summeerkaalud ja automaatsed raudteekaalud. Seejärel vaadatakse üle standard EN 45501 ja töö jätkub kavandiga FprEN 17019.

Arvamused CEN komitee asutamisettepaneku kohta on oodatud hiljemalt 23.01.2017.

Soovi korral saada rohkem teada CEN-i komiteede tööst ja uuest ettepanekust või osaleda standardimises on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2