Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu number

8.12.2016

Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu (12/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

5 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 1015-12:2016 „Müürimörtide katsemeetodid. Osa 12: Kivistunud krohvimördi ja aluspinna nakketugevuse määramine“, EVS-EN ISO 11469:2016 „Plastid. Plasttoodete üldine identifitseerimine ja markeerimine“, EVS-EN ISO 17659:2004 „Keevitamine. Mitmekeelsed keevitusliiteid tähistavad terminid koos illustratsioonidega“, FprEN 60204-1:2014 „Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded“, prEN ISO 15223-1 „Meditsiiniseadmed. Meditsiinseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded“.

Standardite ja standardilaadsete dokumentide ülevaatus: ülevaatusküsitlus - EVS 884:2005 „Maagaasitorustik. Projekteerimise põhinõuded üle 16 baarise töörõhuga torustikele“, pikendamisküsitlus - EVS 18002:2009 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. EVS 18001:2007 rakendusjuhised“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit EVS 722:2011 „Juhtimiskaablid. Vasksoonte, polüvinüülkloriidisolatsiooni ja polüvinüülkloriidmantliga juhtimiskaabel PPO 450/750 V“, EVS-EN 61788-11:2011 „Superconductivity - Part 11: Residual resistance ratio measurement - Residualresistance ratio of Nb3Sn composite superconductors“.

4 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 13830:2015/AC:2016 „Rippfassaadid. Tootestandard“, EVS-EN 60079-14:2014/AC:2016 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine“, EVS-EN 62305-1:2011/AC:2016 „Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted“, EVS-EN 62305-4:2011/AC:2016 „Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 20 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Ökodisaini nõuded ja energiamärgistus – Komisjoni määrused 1015/2010 ja 1061/2010 (pesumasinad), 1016/2010 ja 1059/2010 (nõudepesumasinad), 548/2014 (jõutrafod), 665/2013 ja 666/2013 (tolmuimejad), 96/60/EÜ (pesumasin-kuivatid), direktiiv 1999/5/EÜ Raadio- ja telekommunikatsiooni terminalseadmed.

Head lugemist!
 

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2