Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek - ärisuhete juhtimise rakendusjuhised

20.09.2016

Rahvusvahelises standardimises on hääletamisel ettepanek asutada uus ISO tehniline komitee „Koostööl põhinevate ärisuhete juhtimine“ (collaborative business relationship management).

2013. a moodustati ISO-s projektkomitee ISO/PC 286 „Collaborative business relationship management – Framework“, kelle ülesanne on koostada samanimeline juhtimissüsteemi standard ISO 11000 (lähemalt saab lugeda 2013. a uudisest). Uue komitee eesmärk on kirjutada juhised ISO 11000 rakendamiseks, sh eraldi juhis väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, võrgustikele, teenuste- ja ehitussektorile. Kirja soovitakse panna ka juhised sertifitseerimisnõuete hindamiseks ja koostöö põhimõtted. Osaliselt võetakse aluseks Ühendkuningriikide standardimisorganisatsiooni BSI koostatud dokumendid. ISO 11000 ja seda toetavate standardite eesmärk on aidata kaasa mõjusamale ettevõtetevahelisele koostööle.

Tagasiside asutamisettepanekule on oodatud hiljemalt 01.12.2016. EVS edastab ISO hääletuse raames kommentaarid ja hääletab hiljemalt 16.12.2016.

ISO/PC 286 töös osaleb vaatlejaga tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“. Soovi korral saada teada rohkem ISO komiteede tööst ja uuest ettepanekust või osaleda standardimises on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2