Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu number

6.04.2016

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu (04/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

12 uut tõlget kommenteerimisel

Koostamisel on 6 uut algupärast standardit - prEVS 664 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine“, prEVS 860-3 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, kanalite ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus“, prEVS 860-4 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon“, prEVS 932 „Ehitusprojekt“, prEVS 933 „Tulekustutite kontroll ja hooldus. Tulekustutite hoolduspunktidele esitatavad miinimumnõuded. Hoolduspunktide hindamine. Pädev isik“, prEVS 934 „Pinnas. Katsemeetodid ja katseseadmed. Plaatkoormuskatse“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standard - EVS 909:2011 „Eesti avalikud ratsarajad“.

Pikendatud on standardite EVS 646:1993 „Nisu- ja rukkijahu. Üldjuhend küpsetusomaduste määramiseks“, EVS 740:1998 „Oder. Idanemisenergia määramine“ ja EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ kehtivus.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS 827:2004 „Turvakiibi rakendus ja liides“, EVS-HD 603 S1:2001, EVS-HD 603 S1:2001/A1:2001, EVS-HD 603 S1:2001/A2:2003, EVS-HD 603 S1:2001/A3:2007 „Jaotuskaablid nimipingega 0,6 / 1 kV“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Head lugemist!
 

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2