Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu number

6.09.2016

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu (09/2016) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

13 uut tõlget kommenteerimisel.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standard - EVS 911:2011 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivus - EVS 615:2001 „Foorid ja nende kasutamine“, EVS 615:2001/A1:2008 „Foorid ja nende kasutamine“.

Tühistamisküsitlusel on 17 standardit – EVS-EN 123100:2005 „Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes“, EVS-EN 123100:2005/A1:2005 „Sectional Specification: Single and double-sided printed boards with plain holes. Amendment to table IV of EN“, EVS-EN 123200:2005 „Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes“, EVS-EN 123200:2005/A1:2005 „Sectional Specification: Single and double sided printed boards with plated-through holes. Amendment to table IV of EN“, EVS-EN 123300:2005 „Sectional Specification: Multilayer printed boards“, EVS-EN 123300:2005/A1:2005 „Sectional Specification: Multilayer printed boards. Amendment to table IV of EN“, EVS-EN 123400:2005 „Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections“, EVS-EN 123400:2005/A2:2005 „Sectional Specification: Flexible printed boards without through connections. Amendment to table IV of EN“, EVS-EN 123400-800:2003 „Capability Detail Specification: Flexible printed boards without through connections“, EVS-EN 123500:2003 „Sectorial Specification: Flexible printed boards with through connections“, EVS-EN 123500-800:2003 „Capability detail specification: Flexible printed boards with trough connections“, EVS-ISO 1999:2002 „Akustika. Tööga seotud müraga kokkupuute määramine ja mürast tingitud kuulmiskahjustuse hindamine“, EVS-ISO/IEC 10373-6:2011 „Identifitseerimiskaardid. Katsemeetodid. Osa 6: Kaugtoimekaardid“, EVS-ISO/IEC 10373-6:2011/A1:2012 „Identifitseerimiskaardid. Katsemeetodid. Osa 6: Kaugtoimekaardid. Muudatus 1: Kaugtoimekaartide lisaklassid“, EVS-ISO/IEC 10373-6:2011/A2:2013 „Identifitseerimiskaardid. Katsemeetodid. Osa 6: Kaugtoimekaardid. Muudatus 2: Katsemeetodid elektromagnetilistele häiretele“, EVS-ISO/IEC 10373-6:2011/A3:2013 „Identifitseerimiskaardid. Katsemeetodid. Osa 6: Kaugtoimekaardid. Muudatus 3: Lisaparameetrite, ploki numereerimise, mitteühtiva AFI ja TR2 muutmine“, EVS-ISO/IEC 10373-6:2011/A4:2013 „Identifitseerimiskaardid. Katsemeetodid. Osa 6: Kaugtoimekaardid. Muudatus 4: Fc/8, fc/4 ja fc/2 bitikiirused paketi suurusele 512 baiti kuni 4096 baiti“.

2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 13369:2013/AC:2016 „Betoonvalmistoodete üldeeskirjad“, EVS-HD 60364-5-56:2010+A1:2011+A11:2013/AC:2016 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 17 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Määrused 1221/2009, 765/2008 ja 768/2008, Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus, Direktiiv 2014/33/EL Liftid, Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge (uuesti sõnastatud), Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed (uuesti sõnastatud).

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2