Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Koostamisel on standardi EVS 871:2010 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine“ uustöötlus

20.06.2016

EVS/TK 15 on esitanud juuni alguses koostamisettepaneku standardi EVS 871:2010 „Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine“ uustöötluseks.

Standard esitab nõuded tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning suluste kasutamisele ehitistes.  Evakuatsiooni osa rakendatakse evakuatsiooniteedele jäävatele ustele, mis on tuletõkkefunktsiooniga või ilma selleta. Tuletõkke- ja evakuatsiooninõuete täitmise vajadus sõltub konkreetse avatäite asukohast ehitises.
Standardis ei käsitleta eritingimusi, mis võivad mitmesugustel põhjustel esineda inimeste luku taga hoidmisel (näiteks kinnipidamisasutustes vms juhtudel). Sellised lahendused tuleb igale konkreetsele ehitisele välja töötada järelevalveametkonnaga kooskõlastatult. Samuti ei kirjeldata tuletõkke- ja evakuatsiooniuste ning nende suluste katsetamise metoodikat, mis on määratletud omaette normdokumentides.

Standardikavand prEVS 871 on avalikul arvamusküsitlusel alates juulikuu EVS Teataja avaldamisest kuni septembrikuu alguseni ning kommentaare sellele ootame läbi Kommenteerimisportaali.

Arvamusküsitluse portaalis kommentaaride edastamiseks on vajalik omada Eesti Standardikeskuse e-poe kontot, mille loomiseks saab lähemalt lugeda siit.

Kommenteerimisportaali kasutusjuhendi leiate siit.

EVS poolne kontaktisik on Kairi Tänavsuu
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2