Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Standardi EVS 664:1995 uustöötlus – üldväävli ja selle sidevormide määramine tahkekütustes

5.04.2016

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse eestvedamisel alustatakse standardi EVS 664:1995 „Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine“ uustöötluse koostamisega. Ettepaneku esitas tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“.

Standard käsitleb üldväävli ja erinevates väävliühendites sisalduva väävli määramise metoodikaid põlevkivis, puidus, kivisöes, turbas ning nende termilise töötlemise ja põletamise tahkejääkides. Uustöötlusega kirjeldataks levinud kuid standardis käsitlemata väävli aparatuurse määramise meetodid ning täpsustatakse standardis kirjeldatud keemilisi analüüsimeetodeid. Tahkete kütuste ja nende töötlemise või põletamise produktides väävli sisalduse määramise metoodikate uuendamine on vajalik tootmisprotsessis, kuid selle tähtsus on tõusnud ka seoses keskkonnahoiuga.

Standardikavandi arvamusküsitlusperiood toimub eeldatavasti november-detsember 2016.

EVS-i kontaktisik on Liis Tambek.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2