Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue IEC tehnilise komitee „Elektrisüsteemide varahaldus“ asutamisettepanek

4.08.2016

Rahvusvahelise Elektrotehnika Komisjoni IEC liikmetele on esitatud ettepanek uue tehnilise komitee „Elektrisüsteemide varahaldus“ (standardization of the management of assets in power systems) asutamiseks. Asutamisettepaneku aluseks on turuvajadus. Komitee üldine eesmärk on tegeleda probleemidega, mis kaasnevad suure hulga vananevate seadmete haldamisega ning käsitleda parimaid vara haldamise praktikaid.

Standardimistegevus hõlmaks valdkonna terminoloogiat, meetodeid suuremate seadmete kontrollimiseks, diagnostikaks ning seadmete hindamist, vigade ja tõrgete tuvastamist ning andmete edastamist. Samuti käsitletakse meetodeid elukaare pikkuse hindamiseks ja selle maksumuse arvutamiseks, riski hindamist, prioriteetide seadmist varahalduses ja erinevaid meetodeid töökindluse hindamiseks (nt SAIDI, SAIFI, CAIDI) jt teemasid.

Asutatava komitee käsitlusalas võib eeldada mitme Eesti komitee huvi, nt EVS/TK 17 „Madalpinge“, EVS/TK 19 „Kõrgepinge“ ja EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“.

Uue komitee asutamisettepaneku hääletuse tähtaeg on 30.09.2016. Teema vastu huvi tundes ja küsimuste korral on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2