Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek – Ravimpreparaatide valmistamise masinad (Pharmaceutical preparation machinery)

9.06.2016

Asutatava tehnilise komitee käsitlusalaks on ravimpreparaatide valmistamise masinate, sh terminoloogia, klassifikatsiooni, nõuete ja katsemeetodite standardiseerimine.

Käesoleval hetkel ei ole rahvusvahelisel tasandil (ISO ja IEC) asutatud ühtegi sama käsitlusalaga tehnilist komiteed. Küll aga on see seotud paljude teiste ISO/TC-dega (ISO/TC 76, ISO/TC 84, ISO/TC 150, ISO/TC 198, ISO/TC 199, ISO/TC 209, ISO/TC 215, ISO/TC 249, IEC/TC 62), sh tehnilise komitee EVS/TK 11 „Meditsiiniseadmed“ käsitlusalasse kuuluvate rahvusvaheliste komiteedega, kellega plaanitakse teha tihedat koostööd.

Uue komitee asutamisettepaneku kohaselt on esialgne plaan koostada 2 standardit:
1. Pharmaceutical preparation machinery-Terms and definitions;
2. General rule of pharmaceutical preparation machinery conforming to good manufacturing practice(GMP)

ning seejärel veel vähemalt 3 tk:

1. Pharmaceutical preparation machinery -Roller compaction dry granulator
2. Pharmaceutical preparation machinery-Rotary tablet press
3. Pharmaceutical preparation machinery-Capsule filling machine

Arvamusi ja kommentaare uue rahvusvahelise tehnilise komitee asutamise vajalikkuse osas ootame hiljemalt 25.07.2016.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust Triin Teppand.

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2