Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue rahvusvahelise (ISO/TC) komitee asutamisettepanek – Valukoja seadmed

26.01.2016

Asutatava tehnilise komitee käsitlusalasse kuulub valukoja seadmete standardiseerimine, sealhulgas terminoloogia, klassifitseerimine, tehnilised nõuded, katsemeetodid ning kvaliteedinõuded.

Käesoleval hetkel ei ole rahvusvahelisel tasandil (ISO ja IEC) asutatud ühtegi valukoja seadmetega seotud tehnilist komiteed. Olemasolevatest komiteedest haakub valdkonnaga ISO/TC 199, mis tegeleb masinaohutuse standardimisega.

Valukoja seadmete standardite koostamise eesmärk on kaasa aidata tehniliste nõuete sätestamisele rahvusvahelises kaubanduses ning edendada valdkonna tehnilist arengut.

Asutatava komitee peamised standardimisprioriteedid on:
1. Jagada parimaid uurimusi ning praktikaid valukoja seadmete valdkonnas;
2. Kasvatada seadmete väärtust, tõhusust ja turu konkurentsivõimet;
3. Juhendada tarbijaid ja teisi huvigruppe;
4. Edendada rahvusvahelist kaubandust.

Arvamusi ja kommentaare uue rahvusvahelise tehnilise komitee asutamise vajalikkuse osas ootame hiljemalt 26.02.2016.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust Triin Teppand.
 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2