Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Avaldatud on vara hindamise standardid EVS 875-5:2016 (finantsaruandlus) ja EVS 875-12:2016 (hüvitamine)

7.03.2016

EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ käsitlusalas on valminud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu standardite töörühma jt kaasatud ekspertide koostöös standardite EVS 875-5:2016 „Vara hindamine. Osa 5: Hindamine finantsaruandluse eesmärgil“ ja EVS 875-12:2016 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“ uustöötlused. Kinnitatud standarditega tunnistatakse kehtetuteks vastavalt standardid EVS 875-5:2010 ja EVS 875-12:2010.

EVS 875-5:2016 olulisemad muudatused võrreldes eelmise versiooniga on:
– korrigeeritud on standardi terminoloogiat lähtudes standardisarja EVS 875 teistest osadest;
– lisatud on asjakohaseid viiteid standardisarja teistele osadele;
– täpsustatud on mõisteid ja selgitusi vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, muudatustele Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ);
– kirjeldatud on mitterahalise sissemakse õiglase väärtuse hindamist riigiraamatupidamiskohuslastel;
– välja on jäetud ettevõtte väärtuse hindamine.

EVS 875-12:2016 olulisemad muudatused võrreldes varasema versiooniga on:
– uuendatud ja ühtlustatud on standardi terminoloogiat lähtudes standardisarja EVS 875 teistest osadest;
– täpsustatud on nõudeid hindaja pädevusele ja sõltumatusele;
– täpsustatud on tellimuslepingu sisu (sh kaasneva kahju ja saamata jääva tulu käsitlust tellimuslepingu sõlmimisel);
– täpsustatud on tehnovõrkude käsitlust;
– lisatud on selgitus riigi või kohaliku omavalitsuste teostatud tehingute kasutamise kohta võrdlustehingutena.

Standarditega on võimalik tutvuda ja neid on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses, aadressil Aru 10.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2