Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uus standard EVS 918:2016 - nafta ja vedelate naftatoodete mahu ja massi arvutamine

10.02.2016

Esmakordselt on valminud algupärane Eesti standard EVS 918:2016 „Nafta ja vedelad naftatooted. Mõõtemahutites sisalduva vedeliku koguse käsitsi mõõtmine ja mõõtemääramatuse hindamine“.

Tegemist on standardiga, mis annab juhised atmosfäärirõhu all olevates statsionaarsetes silindrilistes mahutites asuva nafta ja vedelate naftatoodete standardtingimustele vastava mahu ja massi arvutamiseks. Kirjeldatud on arvutamiseks vajalikud mõõtmised ning tingimused, mil standardis kirjeldatud juhised on rakendatavad. Standardi lisades on toodud vedeliku koguse mõõteprotokoll ja arvutuse näide.

Standard on koostatud EVS/TK 37 „Kütuste ja määrdeainete kvaliteet“ käsitlusalas.

Standardiga on võimalik tutvuda ja seda on võimalik osta Standardikeskuse e-poes ning klienditeeninduses Aru 10.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2