Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamisettepanek – loodusliku bituumeni kvaliteedinõuded ja katsemeetodid

7.03.2016

Rahvusvahelisel turul puudub täna ühtne alus loodusliku bituumeni omaduste kirjeldamiseks ja selle kvaliteedi üheselt mõistmiseks. Kauplemise lihtsustamiseks on Iraani Standardite ja Tööstusuuringute Instituudi (ISIRI) teinud standardimisorganisatsioonidele ettepanek ISO projektkomitee moodustamiseks eesmärgiga koostada uus standard „Looduslik bituumen (mineraal) – Spetsifikatsioonid ja katsemeetodid“ [Natural Bitumen (Mineral) – Specifications and Test Methods].

Standardiga soovitakse määratleda kaevandatud bituumeni kvaliteedinõuded, nt pehmenemistäpp, tihedus ja penetratsioon temperatuuril 25 °C, lahustuvus keemilistes ühendites, niiskus ja vedelaine analüüsides ning vastavad katsemeetodid. Oluliste dokumentidena on ära märgitud ASTM-i (American Society for Testing and Materials) ja Iraani standardid, mida tõenäoliselt ka ISO standardi koostamisel kasutatakse. Kokku lepitud ühtsed materjali kvaliteedi hindamise alused peaksid aitama vähendada erimeelsusi ja hõlbustama kauplemist.

Osalemine uue standardi koostamises toimub Standardikeskuse standardimiskomiteede vahendusel. Uus ISO standard sobitub  EVS/TK 31 „Teedeala“ tegevusvaldkonnaga ning võiks huvi pakkuda ka loboritele ja looduslikku bituumenit toorainena kasutavatele tootjatele.

Eesti Standardikeskus kujundab ISO ettepaneku hääletamiseks seisukoha 25. aprilliks. Tagaside saatmiseks ja täiendav küsimuste korral on Standardikeskuse kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2