Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Jalakäijate sillad linnades - asukoht

26.02.2016

Hetkel ei ole ISO-s ega IEC-s tehnilist komiteed, mis oleks seotud jalakäijate sildade ning nende asukohtade standardimisega ning seega on tehtud ettepanek asutada uus tehniline komitee - Urban pedestrian bridge (footbridge) assemblies - location. Komitee loomise ettepaneku esitas Iraani standardimisorganisatsioon ISIRI.

Projektkomitee asutamise eesmärk on koostada standard, mis käsitleb jalakäijate sildade rajamist ning asukoha planeerimist linnadesse peamiselt liiklusohutuse aspektist. Selleks, et linnadesse rajada kergliiklus sildasid tuleks neid teha ühtsete normide järgi, et tagada jalakäijate võimalikult suur ohutus.

Valdkonnaga on seotud Eesti teedeala tehniline komitee EVS/TK 31, kuid nende käsitlusalas on hetkel peamiselt sillad ja ehitised, mis puudutavad autoliiklust ning lähtuvad peamiselt projekteerimisest ning ehitusest.
EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 05.05.2016.

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam

Print  
AK portaal2 Pysiklient2