Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2016

Oktoobris jõustus esimene tarkvõrgustandard

20.10.2016

2015. a asutati Eesti Standardikeskuse juures tehniline komitee (EVS/TK 58) „Tarkvõrk“, mille käsitlusalas alustati kohe ka uue algupärase Eesti standardi koostamisega. Standard EVS 929:2016 „Tarkvõrk. Terminoloogia“ jõustus Eesti Standardikeskuse ametliku väljaande EVS Teataja oktoobrikuu numbris avaldamisega.

Tarkvõrgustandard on koostatud eesmärgiga esitada ja määratleda ajakohased tarkvõrgu subjektid ja nende koostööd kirjeldavad terminid, vältimaks terminite sisulist vääritimõistmist. Esitatud terminid on olulised tarkvõrku liidetavate seadmete andmemudelite koostamisel, tüüpiliste rakenduste funktsionaalse arhitektuuri täiustamisel, juhtimissüsteemide vahelisel kooskõlastatud andmevahetusel ning põhilistes rollides toimivate tarkvõrgu subjektide omavahelisel suhtlemisel. Standardi koostamisel on kasutatud Euroopas ja Ameerika Ühendriikides arendatud tarkvõrgu põhimõttemudelites, standardites ja teistes tehnilistes dokumentides levinud termineid ja nende seletusi.

Standardi koostas töörühm, kuhu kuulusid Elmo Pettai (TTÜ), Tõnu Lehtla (TTÜ), Ott Antsmaa (Elektrilevi), Kristo Klesment (Elering) ja Argo Rosin (TTÜ). EVS-i kontaktisik on Liis Tambek.

Standardiga on võimalik tutvuda ja seda on võimalik osta EVS-i e-poe kaudu või klienditeeninduses Aru 10, Tallinn.

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2