Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Keeruliste tehniliste süsteemide ohutuse haldamine

14.03.2016

Hetkel ei ole ISO-s ega IEC-s tehnilist komiteed, mis oleks otseselt seotud keeruliste tehniliste süsteemide ohutushaldamise standardimisega ning seega on tehtud ettepanek asutada uus tehniline komitee - Safety Management of Complex Technical Systems. Komiteed asutamise ettepaneku on teinud Venemaa standardimisorganisatsioon GOST R. 

Komitee asutamise eesmärk on koostada standardid, mis oleks abiks keeruliste tehniliste süsteemide (peamiselt lennundus süsteemid) tervikuks käsitlemiseks (kasutajad oleks nii operaatorid, tootjad, eraldiseisavad institutsioonid, hooldust teostavad asutused, treeningkeskused jne.) läbi terve elutsükli määratlemise ning erilist rõhku pannes ohutusele ja riskihaldamisele.

Hetkel puudub antud valdkonda otseselt või kaudselt puudutav Eesti tehniline komitee.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 17.05.2016. 

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik EestStandardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

 

Print  
AK portaal2 Pysiklient2