Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2016

Arvamusküsitlusel on Eurokoodeksi rahvusliku lisa EVS-EN 1991-1-3:2006/prNA „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus“ kavand

14.03.2016

Märtsis ja aprillis on arvamusküsitlusel Eurokoodeksi rahvusliku lisa EVS-EN 1991-1-3:2006/prNA  „Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus“ kavand.

Vastavalt standardile EN 1991-1-3:2003 tuleb igas riigis sätestada rahvuslik lisa, milles võidakse anda erinõuded Euroopa standardi alljaotiste: 1.1(2), 1.1(3), 1.1(4), 2(3), 2(4), 3.3(1), 3.3(2), 3.3(3), 4.1(1), 4.1(2), 4.2(1), 4.3(1), 5.2(2), 5.2(5), 5.2(6), 5.2(7), 5.2(8), 5.3.1(1), märkus tabelile 5.2, 5.3.2(3) , 5.3.3(4), 5.3.4(3), 5.3.4(4), 5.3.5(1), 5.3.5(3), 5.3.6(1), 5.3.6(3), 6.2(2), 6.3(1), 6.3(2), Lisa A(1) (tabeli A.1 kaudu) rakendamise kohta selles riigis. See lisa ei laiene sildadele, mahutitele, kraanadele ja muudele juhtudele, kus rahvuslike parameetrite valik antakse vastavate konkreetsete standardite rahvuslikes lisades.

Kommentaare standardikavandile ootame läbi Arvamusküsitluse portaali kuni 02.05.2016.

EVS poolne kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2