Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

17.10.2017

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine (16.10.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 1 uus komitee - EVS/TK 69 „Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus“.

6 uut tõlget kommenteerimisel – EVS-EN 351-1:2007 „Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahenditega töödeldud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi imbumissügavuse ja sissejäävuse liigitus“, EVS-EN 50588-1:2017 „Keskmised jõutrafod sagedusele 50 Hz seadme suurima lubatava kestevpingega mitte üle 36 kV. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN ISO 15614-1:2017 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus“, prEVS-IEC 60050-321 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 321: Mõõtetrafod, prEVS-IEC 60050-436 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 436: Jõukondensaatorid“, EVS-EN 60601-2-44:2009+A11+A1+A2 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded kompuutertomograafias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit - EVS-EN 50421:2006 „Product standard to demonstrate the compliance of stand alone broadcast transmitters with the reference levels or the basic restrictions related to public human exposure to radio frequency electromagnetic fields (30 MHz - 40 GHz)“, EVS-EN 50476:2008 „Product standard to demonstrate the compliance of broadcast station transmitters with the reference levels and the basic restrictions related to public exposure to radio frequency electromagnetic fields (3 MHz - 30 MHz)“, EVS-EN 527-3:2003 „Büroomööbel. Töölauad ja puldid. Osa 3: Katsemeetodid püstivuse ja konstruktsiooni mehaanilise tugevuse määramiseks“, EVS-EN 60194:2006 „Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions“, EVS-EN ISO 11489:2004 „Plaatinasisalduse määramine juveeltoodete plaatinasulamites. Kaalanalüüsimeetod pärast elavhõbe(I)kloriidiga taandamist“.

2 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 13445-5:2016/AC:2017 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 5: Kontroll ja katsetamine“, EVS-EN ISO 11290-2:2017/AC:2017 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 2: Loendamismeetod“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit – EVS JUHEND 4:2017 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“, EVS-EN ISO 8467:1999 „Vee kvaliteet. Permanganaatarvu määramine“, EVS-ISO 6058:2017 „Vee kvaliteet. Kaltsiumisisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel“, EVS-ISO 7890-3:2017 „Vee kvaliteet. Nitraadi määramine. Osa 3: Spektromeetriline meetod sulfosalitsüülhappega“, EVS-EN 71-7:2014+A1:2017 „Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid“, EVS-ISO 6059:2017 „Vee kvaliteet. Kaltsiumi ja magneesiumi summaarse sisalduse määramine EDTA-ga tiitrimisel“, EVS-EN 60990:2016 „Puutevoolu ja kaitsejuhivoolu mõõtemeetodid“, EVS-EN 16942:2016 „Mootorikütused. Mootorsõidukile sobivuse tähistamine. Tankijateabe graafiline väljendus“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 89/686/EMÜ Isikukaitsevahendid

Head lugemist

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2