Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Uue CEN komitee asutamiseettepanek – Tööstuslikud segamisvahendid

21.08.2017

Euroopa standardimisorganisatsioon CEN on esitatud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Stirring and mixing industrial equipment. Komitee loomise ettepaneku tegi Prantsusmaa standardimisorganisatsioon AFNOR ning prantslased on valmis haldama asutatava komitee sekretariaati.

Uue komitee käsitlusala oleks välja töötada uued Euroopa standardid, mis käsitleks/määratleks tööstuslike segurite terminoloogia, jõudluse, disaini, keskkonna mõju, kvaliteedi parameetreid ning ohutusnõuded. Komitee esmane ülesanne oleks koostada kaks Euroopa standardit. Esimene käsitleks terminoloogiat ning teine dünaamiliste segurite jõudlust. CEN tasemel ei ole antud valdkonnas hetkel kehtivaid standardeid, aga komitee võtab uute standardite koostamisel arvesse Saksamaa algupärased standardeid (DIN). Koostatavad standardid oleksid masinate direktiivi 2006/42/EC toetavad harmoneeritud standardid.

Koostööd tehakse ka Euroopa ja rahvusvahelise tehnilisekomiteedega, mis tegelevad pumpade standardimisega (CEN/TC 197 ja ISO/TC 115).
Valdkonnaga ei ole hetkel seotud üksi Eesti tehniline komitee.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.10.2017.

Osalemine ISO-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2