Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Koostamisel on uus algupärane standard „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Peenosakeste hajusheite hindamine tööstusettevõtetest ja põllumajanduslikest saasteallikatest“

8.03.2017

EVS/TK 28 „Välisõhk ja kiirgusohutus“ ettepanekul alustati uue algupärase Eesti standardi prEVS 936 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Peenosakeste hajusheite hindamine tööstusettevõtetest ja põllumajanduslikest saasteallikatest“ koostamist. Standard koostatakse Saksa Inseneride Liidu (Verein Deutscher Ingenieure) juhendi VDI 4285 Part 3 (2015-11) „Determination of diffusive emissions by measurements - Quantification of diffusive emissions of fine dust from industrial plants including agricultural sources“ tõlke alusel, mida vajadusel muudetakse.

Standard hakkab kirjeldama viise, kuidas kvantitatiivselt hinnata peenosakeste nagu PM10 ja PM2,5 hajusheidet tööstusettevõtetes, sealhulgas ka põllumajandkäitistest. See täiendab ja täpsustab VDI 4285 osa 1 nõudeid, mis määratleb üldised põhimõtted peenosakeste hajusheite määramisel. 2005. a koostatud VDI 4285 osa 1 on üle võetud Eesti standardina EVS 892:2007 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Põhimõtted“. prEVS 936 kirjeldab erinevate heiteallikate määramise viise ning erinevaid hajusallikate heitevoogude määramise viise. Hajusallikad antud standardi kontekstis hõlmavad lisaks tööstusettevõtete emissioone, mis võivad tekkida näiteks tootmisprotsesside käigus toomisruumides või emiteerivate ainete käitlemise ja transpordi käigus. Peenosakeste heide võib esineda ka põllumajanduslikest allikatest, näiteks suured loomakasvatuse käitised või põllumajanduslikult töödeldavad alad. Standard annab suunised peenosakeste keemilise koostise analüüsiks ning on mõeldud kõigile, kes hindavad, määravad või mõõdavad peenosakeste hajusheidet töötuslikest ja/või põllumajanduse heiteallikatest.

Eeldatavasti algab kavandi prEVS 936 arvamusküsitlusperiood juuni alguses. Täiendava info saamiseks on Standardikeskuse kontaktisik Martin Merimaa.

Print  
AK portaal2 Pysiklient2