Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Kordusarvamusküsitlusel on standardi prEVS 932 „Ehitusprojekt“ kavand

15.03.2017

Märtsikuus on ühekuulisel kordusarvamusküsitlusel standardikavand prEVS 932 „Ehitusprojekt“.

See standard asendab avaldamisel standardid EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“.

Standardis on esitatud senisest rohkem selgitusi projekteerimise olemuse, töökorralduse põhimõtete ja üldise rolli kohta ehituses. Samuti on standardis senisest enam esile toodud tellija sisuka lähteülesande vajadust ning rõhutatud tellija ülesandeid projekteerimisega seonduvas, jõudmaks soovitud lõpptulemuseni.

Standardikavand esitab juhised hoone, tehnovõrkude, tee, teerajatiste, haljastuse ja välisruumi kujunduslike rajatiste (maastikuarhitektuurirajatiste) ehitusprojekti koostamiseks. Standardis kirjeldatud põhimõtted on kasutatavad ka muude ehitiste puhul. Erisusena ei käsitle standard avalikult kasutatava tee ja avalikkusele ligipääsetava eratee ehitusprojekti koostamist.

Kesksel kohal on projekteerimistöö, mis tehakse ehitusprojekti staadiumites, esitatav info ja selle detailsus. Lisaks annab standard ülevaate projekteerimise rollist ehituse tervikprojektis ning seostest muude ehituse tervikprojekti konsultatsiooniteenustega. Ehitusprojekti ja projektdokumentide vormistuse ja esitusviisi määravad õigusaktid, standardis seda ei käsitleta. Ka ei anna standard juhiseid arhitektuuri ja insenerivaldkondade projektlahenduste sisu kohta ning lammutusprojekti sisu kohta. Nõuded lammutusprojektile on esitatud õigusaktides.

Kommentaare standardikavandile ootame kuni 02.04.2017 läbi kommenteerimisportaali

Standardikeskuse poolne kontaktisik on Kairi Tänavsuu

Print  
Pysiklient2 Infoteenus