Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene number

4.10.2017

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu esimene (03.10.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 1 uus komitee - EVS/TK 68 „Kaughasartmängude aruandlus“.

11 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 927 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus“.

Ülevaatusküsitlusel on EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ ja pikendamisküsitlusel on EVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur“.

Tühistamisküsitlusel on EVS-EN 50285:2002 „Kodumajapidamises kasutatavate elektrilampide energiatõhusus. Mõõtmismeetodid“.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 71-1:2015/AC:2017 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsena saabus müügile 27 uut standardit.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, EP ja nõukogu määrus nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega, EP ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ Toodete turustamise ühine raamistik, EP ja nõukogu määrus nr 1221/2009  Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS).

Head lugemist

Print  
Sirvimisteenus2 Online-kogud2