Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine number

20.04.2017

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu teine (18.04.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

Asutatud on 2 uut projektkomiteed - EVS/PK 65 Maagaasitorustik ja EVS/PK 66 Abi- ja juhtkoerte meeskondade ja koolitajate kompetentsinõuded

9 uut tõlget kommenteerimisel

Koostamisel on uued algupärased standardid - EVS-EN 228/prNA „Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“, EVS-EN 590/prNA „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN ISO 9241-12:2001 „Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDT's) - Part 12: Presentation of information“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 62052-11:2003/A1:2017 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Üldnõuded, katsetused ja katsetingimused. Osa 11: Arvestid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2017

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 2 uut standardit: EVS-EN 62053-23:2003/A1:2017 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klass 2 ja 3)“, EVS-EN 62053-23:2003+A1:2017 „Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klass 2 ja 3)“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Määrused 65/2014 ja 66/2014 Kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude energiamärgistus ja ökodisaini nõuded.

Head lugemist!

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2