Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek „Veesäästlikud tooted – säästlikkuse klassid (Water efficient Products - Banding)

22.12.2017

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: "Veesäästlikud tooted – säästlikkuse klassid " (Water efficient Products – Banding). Ettepaneku projektkomitee moodustamiseks esitas Austraalia standardimisorganisatsioon, Austraalia on valmis ka projekti juhtima.

Projektkomitee eesmärk oleks luua rahvusvaheline standard, mille käsitlusalas oleksid põhilised katsenõuded erinevatele vett kasutavatele seadmetele ja tarvikutele ning määratleda vee säästlikkuse klassid tarbija informeerimiseks.

Alusena soovitakse kasutada standardit AS/NZS 6400:2016, Water Efficient Products – Rating and Labelling ja teisi asjakohaseid standardeid.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 14.01.2018.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.

Print  
Infoteenus Sirvimisteenus2