Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Arvamusküsitlusel prEVS 910 „Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend“

11.01.2017

Kuni 3. märtsini 2017. a (k.a) on EVS-i arvamusküsitlusportaali kaudu võimalik lugeda ja kommenteerida standardi EVS 910:2011 uustöötluse kavandit prEVS 910 „Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend“ (Procurement documents for property maintenace and their preparing guide).

Koostatud standard ei käsitle avaliku sektori hangete korraldamist, vaid on suunatud universaalse juhisena erasektori eluaseme- ja ärikinnisvara hankijale. Selles määratletakse kinnisvara korrashoiu valdkonna hangete korraldamise põhimõisted, antakse juhised, tüüpvormid ja arusaamad korrashoiu hanke ratsionaalsest ja kvaliteetsest korraldusest ning korraldusega kaasnevast dokumentatsioonist. Standard hõlmab standardi EVS 807:2016 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid" tegevustest järgmiseid komplekstegevusi: koodid 100 ja 500 (kinnisvarakeskkonna juhtimine, sh. haldamine ja omanikukohustuste täitmine); koodid 200 ja 300 (ehitiste tehnilise korrashoiu tegevused, sh. tehnohooldus ja heakorratööd). Nendest moodustub minimaalne tegevuste kompleks, mille täitmine peab tagama ja säilitama ohutuse korrashoiuobjekti kasutamisel. Reeglina kuuluvad eelnimetatud teenused: hankija funktsioonide hulka (näiteks kinnisvarakeskkonna juhtimise teenus, mida hankija võib ka teenusena sisse osta); või pakkuja funktsioonide hulka (tehnohooldus ja heakorratööd). Kinnisvara omaniku otsustuspädevusse kuulub ka teenuste tagamiseks vajaliku haldusmudeli ja korraldusmeetodi valik (kas teostada ise või osta vastavad teenused sisse). Standardis eeldatakse, et kasutatakse sisseostetud teenuseid.

Uustöötluse koostamisettepaneku kinnitas ning saatis kavandi arvamusküsitlusele EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“. Kavand valmib Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu eestvedamisel.

Juhised kommenteerimisportaali kasutamiseks on toodud selle avalehel. Täiendavate küsimuste korral on EVS-i kontaktisik Liis Tambek.

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2