Esileht»EVS»Uudised 2020»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene number

5.06.2017

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene (02.06.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

11 uut tõlget kommenteerimisel

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile prEN 16798-3“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 891:2008 „Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine“, EVS-ISO/IEC 27003:2011 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemi teostusjuhis“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN 301 406 V2.2.1:2016 „Raadiotelefonisüsteem (DECT).Raadiotelefonisüsteemi (DECT) harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel. Üldised raadionõuded“, EVS-EN 301 908-10 V4.2.1:2016 „Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM).Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS),repiiterid ja kasutajaseadmed (UE).Osa 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) põhinõuded.Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 alusel“.

Teade Euroopa standardi olemasolust -  EN ISO 4064-1:2017 „Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements“ (ISO 4064-1:2014)  ja EN ISO 4064-5:2017 „Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements“ (ISO 4064-5:2014) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2017

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-ISO 10002:2015/AC:2017 „Kvaliteedijuhtimine. Kliendirahulolu. Juhised kaebuste käsitlemiseks organisatsioonides“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid – eestikeelsetena saabus müügile 10 uut standardit

Head lugemist!

Print  
Online-kogud2 otsingumootor ja e-pood2