Esileht»EVS»Uudised 2019»Uudised 2017

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene number

6.04.2017

Aprillist 2017 hakkab Standardikeskuse ametlik väljaanne EVS Teataja ilmuma 2 korda kuus, reeglina iga kuu esimese ja kolmanda töönädala jooksul.

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu esimene (04.04.2017) number, mis kättesaadav meie kodulehel.

10 uut tõlget kommenteerimisel.

Koostamisel on uued algupärased standardid - EVS 620-2:2012/prA1 „Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid“, EVS 812-6:2012/prA2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“, prEVS 620-2:2012+A1 „Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid“, prEVS 812-1 „Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“, prEVS 812-6:2012+A1+A2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“, prEVS 936 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Peenosakeste hajusheite hindamine tööstusettevõtetest ja põllumajanduslikest saasteallikatest“, EVS-EN 1992-4:2017/prNA Eurocode 2: Design of concrete structures Part 4: Design of fastenings for use in concrete“ ja „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine“ erinevad osad: EVS-EN 1993-1-4/prNA, EVS-EN 1993-1-5/prNA, EVS-EN 1993-1-6/prNA, EVS-EN 1993-4-1/prNA, EVS-EN 1993-4-2:2007/prNA, prEVS-EN 1993-1-4:2006+A1:2017+NA, prEVS-EN 1993-1-5:2006+A1:2017+NA, prEVS-EN 1993-1-6:2007+A1:2017+NA, prEVS-EN 1993-4-1:2007+A1:2017+NA, prEVS-EN 1993-4-2:2007+A1:2017+NA.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 8:2008 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas“, EVS 914:2012 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“.

Tühistamisküsitlusel on 7 standardit - EVS-EN 60335-2-21:2003, EVS-EN 60335-2-21:2003/A1:2005, EVS-EN 60335-2-21:2003/A2:2009, EVS-EN 60983:2002/A1:2005, EVS-EN 319 411-2 V1.1.1:2013, EVS-EN 319 411-3 V1.1.1:2013, EVS-EN 319 412-5 V1.1.1:2013

3 uut eestikeelset standardiparandust - EVS-EN 61140:2016/AC:2017 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele“, EVS-EN 61439-5:2015/AC:2017 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted“, EVS-EN 772-5:2016/AC:2017 „Müürikivide katsemeetodid. Osa 5: Aktiivsete lahustuvate soolade sisalduse määramine keraamilistes müürikivides“.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid - eestikeelsetena saabus müügile 12 uut standardit

Uued harmoneeritud standardid - Määrus (EÜ) nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded, määrus (EÜ) nr 768/2008 Toodete turustamise ühine raamistik; määrus (EÜ) nr 1221/2009 EMAS, määrus 305/2011 Ehitustooted, direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!
 

Print  
Sisekoolitus2 Komplekteeritav kogu2